Vitamin C có lợi cho làn da như thế nào?

Mức độ hấp thụ hàm lượng vitamin C chỉ 20%. Sử dụng càng nhiều vitamin C không đồng nghĩa với việc có càng nhiều lợi ích.

vitaminC

Lê Nguyễn (Theo Visually)